Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του V-group

Το V-group

αποτελεί έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της διαφήμισης, της επικοινωνίας, της εμπορίας, της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών και του Τουρισμού.

Το Όραμά μας

είναι η καθιέρωση ως ένας δυνατός και βιώσιμος όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος θα αποτελεί εγγύηση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για τους πελάτες και τους συνεργάτες του, σε διεθνές επίπεδο και θα επενδύει στην καινοτομία και σε νευραλγικούς, για την ανάπτυξη της χώρας μας τομείς, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και την επιχειρηματική ευφυΐα της Ελληνικής Περιφέρειας.

....Πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό