ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΟι άνθρωποί μας


Το V-group παρέχει περισσότερες από 100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.


Το ανθρώπινο δυναμικό του V-group αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.


Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικούαποτελεί για τον Όμιλο προτεραιότητα και πάγια επένδυση. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους εργαζομένους τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία, που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων, που βελτιστοποιούν τις συνθήκες της ασφαλούς εργασίας και βελτιώνουν την παραγωγικότητα.


Η δραστηριοποίησή του V-group σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους και η συνεχής ανάπτυξή του, προσφέρει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.


Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:


αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,


διαχειριστούν νέες προκλήσεις,


καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,


προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και


αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.


Βασική επιδίωξη για τον Όμιλο είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Στεκόμαστε δίπλα τους και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.Εταιρική κουλτούρα


Για τo V-group η εταιρική κουλτούρα είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος του Ομίλου και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.


Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας, η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας.


Με αυτή τη φιλοσοφία:


Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές του Ομίλου.


Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας και φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του Ομίλου.


Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα.


Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.


Διατηρούμε ένα σύνολο επιχειρηματικών αξιών που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.Ευκαιρίες σταδιοδρομίας


Γίνε μέλος μιας έμπειρης ομάδας επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την καινοτομία και προσφέρουν καθημερινά μοναδικές υπηρεσίες και προϊόντα.


Αποστολή Βιογραφικού