ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΒασική αρχή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης


Όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του V-group βασίζονται στην άριστη σχέση του Ομίλου με την κοινωνία και τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.Κατευθυντήριες γραμμές


Οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης υλοποιούνται τόσο μεμονωμένα από κάθε επιχείρησης του Ομίλου όσο και συνολικά από την κεντρική διοίκηση. Κάθε δράση κοινωνικής ευθύνης προσαρμόζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται από τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:


Την ανάπτυξη της κουλτούρας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου


Την αναγνώριση, τη μέτρηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος στις περιοχές δραστηριοποίησης μας.


Την προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες, συναλλαγές και λειτουργίες.


Την εξασφάλιση του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων μας, μέσω της συμμετοχής τους στην συνεχόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.


Την προώθηση της προστασίας των Ανθρωπίνων και πρωτίστως των Εργασιακών Δικαιωμάτων.


Την ουσιαστική και αδιάλειπτη συμμετοχή μας στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.


Την προσπάθεια επέκτασης της δέσμευσης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνεργάτες και πελάτεςΣημαντικές πρωτοβουλίες


Το V-group αναλαμβάνει πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες όπως:


-Πρόγραμμα " Επιχειρηματίας για μια μέρα " :


Κάθε χρόνο αναλαμβάνουμε μια τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Δασκάλων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και μια μέρα φιλοξενούνται σε μια μεγάλη επιχείρηση όπου παρακολουθούν "ζωντανά" και συμμετέχουν ενεργά σε όλη την επιχειρηματική λειτουργία της ώστε να μυηθούν στην επιχειρηματικότητα. Μια πολύ καινοτόμα πρωτοβουλία όπου ειδικοί επιστήμονες συνοδεύουν τα παιδιά και τα καθοδηγούν να κατανοήσουν την αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας . Οι μαθητές το απολαμβάνουν και πάντα φεύγουν ενθουσιασμένοι.-Ακαδημία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού :


Η Ακαδημία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια Δομή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που χρηματοδοτείται από το V-group και η οποία έχει σκοπό τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου HR. Στις δράσεις της συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς άξονες: εκπαίδευση, ενημέρωση, δικτύωση, έρευνα, επικοινωνία. Τελικός στόχος της Ακαδημίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.-Σχολή επιχειρηματικότητας :


Εκπαιδευτική Δομή που χρηματοδοτείται και στηρίζεται από το V-group και η οποία οργανώνει σεμινάρια σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων start up. Οι συμμετέχοντες - νέοι επιχειρηματίες ή άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό βίο - έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και της αγοράς εργασίας. Η Σχολή εφαρμόζει επίσης το Πρόγραμμα "Μπορώ ξανά", το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες που απέτυχαν και είναι εκτός αγοράς, παρέχοντάς τους ψυχολογική στήριξη, εκπαίδευση, λογιστική και νομική υποστήριξη για να προετοιμάσουν την επανένταξη τους στην επιχειρηματική κοινότητα.-Χορηγός στη "Γιορτή Αγριολούλουδων και βοτάνων":


Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και το V-group σε συνεργασία με ορειβατικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους οργανώνει τη Γιορτή Αγριολούλουδων και βοτάνων στο όρος Μπούρινος. Μια εκδήλωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, των επιχειρηματιών και των μαθητών σε μια πολύ επίκαιρη μέρα.-Το Ίδρυμα "OPEN HANDS" (www.openhands.gr) :


Ένα πρόγραμμα φιλανθρωπικής υποστήριξης του V-group το οποίο ακολουθεί πολύ καινοτόμες και διακριτικές λύσεις για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.-Εταιρική Χορηγία:


Κατά την κρίση του, ο Όμιλος επιλέγει να υποστηρίξει διάφορους σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω κύριων πρωτοβουλιών, όπως Ακαδημίες μπάσκετ, αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π