ΑΡΓΩ Γενική Διαφημιστική

Η ΑΡΓΩ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 2004 στην Κοζάνη με κύρια δραστηριότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαφήμισης, επικοινωνίας, προβολής και προώθησης υποστηρίζοντας επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βασική καινοτομία και διαφοροποίηση της εταιρίας, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον,  αποτελεί η εφαρμογή του μοναδικού συστήματος μέτρησης του τελικού αποτελέσματος των ενεργειών, των δράσεων και γενικότερα των λύσεων που προτείνει και υλοποιεί για τους πελάτες της. Η μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχει, η χρήση νέων τεχνολογιών, η απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε περίπτωση και ο συνδυασμός λύσεων από έμπειρα στελέχη εξασφαλίζουν το μέγιστο τελικό αποτέλεσμα το οποίο προσδιορίζεται πλήρως με πολλούς και ειδικούς ποσοτικούς δείκτες. Αυτό οδηγεί στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών δεσμών με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τα στελέχη της εταιρίας. Η εταιρία έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚΕΤΑ, ΙΤΥΕ Διόφαντος, Δημόκριτος κ.λ.π), συμμετέχοντας σε συμπράξεις ερευνητικών προγραμμάτων και αξιοποιώντας εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν.

www.argoadv.gr