ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ-ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι μια καινοτόμα εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστηρίζοντας οργανισμούς ή επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία έχει την έδρα της στην Κοζάνη, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις  και υποκατάστημα στο Ρίο Πάτρας. Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις και συνδυάζοντας την επιστήμη, την καινοτομία και τη συνεργατικότητα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αναλαμβάνει σύνθετα έργα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες  υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει. Η καλή γνώση της αγοράς, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του, αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση οποιουδήποτε project επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εταιρία διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελεί μέλος Διεθνών Ενώσεων και Ευρωπαϊκών Κέντρων και θεσμοθετημένος σύμβουλος πολλών Φορέων του Δημόσιου τομέα όπως Δήμοι, Επιμελητήρια, Οργανισμοί αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Έχει συνάψει άριστες σχέσεις συνεργασίας και δικτύωσης με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα από τα οποία αντλεί τεχνογνωσία και εξειδικευμένη γνώση. Συμμετέχει ως εταίρος και ως συντονιστής σε πολλά διακρατικά και ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχει συσσωρεύσει σημαντικό αριθμό προϊόντων, υπηρεσιών, ευρεσιτεχνιών και πατεντών τα οποία είναι αποτελέσματα ερευνητικών έργων και τα οποία αξιοποιεί επενδυτικά.

www.omilosorama.com